Här har vi samlat de vanligaste frågorna för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker. Frågorna är sorterade ämnesvis.

Hittar du inte svaret på just din fråga är du välkommen att höra av dig till oss.
E-post: info@saljarnas.se. Telefon: 08-617 02 00.

10 VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Min nya arbetsgivare har inte kollektivavtal. Hur påverkar det mig?

Svar:
Det kan påverka dig på ganska många sätt faktiskt. Ett kollektivavtal ger dig rätt till försäkringar såsom tjänstepension och sjukförsäkring. Genom kollektivavtal föreskrivs också en rätt till exempelvis föräldralön, årlig löneökning och diverse andra förmåner som kan variera lite mellan olika kollektivavtal och branscher. Eftersom ditt nya bolag inte har kollektivavtal så har du inte automatiskt rätt till den grundtrygghet som ett kollektivavtal ger och du måste själv kontrollera vad som gäller för din anställning. Många förmåner uppfattas som en självklarhet, men är i själva verket inte det. Det läggs därför ett större ansvar på dig att kolla vilka villkor du har och är du inte nöjd- se till att förhandla till dig mer attraktiva villkor!

Tänk också på att många individuella tjänstepensionsförsäkringar inte är lika förmånliga som kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar så se till att läsa villkoren noga.

 

Hanna Magnusson
Förbundsjurist 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Jag har bokat en flygresa och nu visar det sig att flygbolaget har gått i konkurs. Kan jag få tillbaka pengarna på något sätt och hur gör jag då?

Hej,

jag förstår din situation, det kan ju röra sig om en hel del pengar när det gäller resor. Du kan ha rätt till ersättning och assistans, jag ska förklara vad som gäller och hur du ska bära dig åt. Möjligheterna beror både på hur du har bokat resan och hur du har betalat den.

Om flyget ingår i en paketresa

Om det är en paketresa du har köpt – alltså när flyg, hotell, hyrbil eller andra arrangemang ingår i ett paket eller i ett sammanlänkat researrangemang – och flygbolaget som paketresearrangören har anlitat går i konkurs ska du kontakta researrangören för att få hjälp. Först och främst är det denne som har ansvar för att ordna ersättningstransport. Om arrangören inte kan lösa detta och du inte kommer iväg , så har du rätt att få tillbaka pengarna för resan. Om du redan befinner dig på resmålet när flygbolaget går i konkurs har arrangören skyldighet att se till att du får transport tillbaka till orten du reste från.

Du kan också ansöka om ersättning ur resegarantin när du köpt en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang. En förutsättning för detta är att researrangören har ställt en så kallad resegaranti hos Kammarkollegiet. Då ska du ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet så snart som möjligt, senast inom tre månader från det att det stod klart att en del av din paketresa eller det sammanlänkade arrangemanget inte kommer att genomföras. Här söker du ersättning hos Kammarkollegiet.

Om du själv har bokat flyget

Anmäl dina krav till flygbolagets konkursförvaltare. Det ska du göra skriftligen och det ska tydligt framgå vilka krav du har. Bifoga kopia på kvitton på kostnader du har drabbats av. Ditt krav blir en oprioriterad fordran i konkursen och möjligheten att få ersättning beror på konkursboets ekonomi.

Har du betalat resan med kreditkort kan du enligt konsumentkreditlagen rikta samma krav mot kreditgivaren som mot säljaren. Vänd dig i så fall direkt till kreditgivaren med dina krav. Om du inte kommer överens med kreditgivaren kan du vända dig vidare till Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Slutligen, om du har tecknat en reseförsäkring kan du vända dig till försäkringsbolaget och ta reda på om din försäkring omfattar konkursskydd. Vill du veta mer om dina rättigheter finns mer att läsa på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Alla som är medlemmar i Säljarnas och har vår juristförsäkring är välkomna att kontakta juristerna på HELP för att få hjälp och rådgivning. Det ingår i försäkringen och kostar inget extra. Logga in på kundportalen Min sida, maila till info@helpforsakring.se eller ring och prata med kundtjänst på 0771-985 200.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Vad är en framtidsfullmakt och vad har jag för nytta av den?

Hej! Sedan 2017 kan du i förväg bestämma vem som ska sköta dina angelägenheter om du av någon anledning inte kan göra det själv. Du kan redan nu bestämma vad som ska hända sen, helt enkelt.

Vi kan alla råka ut för t ex sjukdom som gör att vi inte kan sköta våra ekonomiska och personliga åtaganden. Därför kan det vara klokt att redan nu utse någon du litar på till att bli ditt ombud om det skulle inträffa. Det gör du med hjälp av en framtidsfullmakt där du också kan ange om fullmakten gäller alla dina angelägenheter, eller bara vissa. En framtidsfullmakt måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltig; den ska vara skriftlig, daterad och bevittnad av två vittnen. Vittnena ska förstå att det gäller en framtidsfullmakt och båda ska vara samtidigt närvarande när du skriver under eller intygar din underskrift. 

Fullmakten börjar gälla när du "varaktigt och i huvudsak" inte längre kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller. Det är fullmaktshavaren, den du har utsett till ditt ombud, som bedömer när detta är ett faktum och fullmakten ska träda i kraft.Det finns ingen offentlig tillsyn av framtidsfullmakter, däremot kan du utse en person som granskar vad fullmaktshavaren gör, vilket i så fall ska framgå av fullmakten. Granskaren kan kräva redovisning från fullmaktshavaren och kan också återkalla fullmakten. 

Du kan själv återkalla en framtidsfullmakt genom att återta eller förstöra den. Det förutsätter dock att du har tillräcklig rättshandlingsförmåga, alltså att du är vid sina sinnens fulla bruk.

Ovanstående ger dig en översikt av de viktigaste aspekterna men det kan finnas mer att ta ställning till. Har du en Juristförsäkring via ditt medlemskap i Säljarnas kan du vända dig till oss på HELP så upprättar vi en framtidsfullmakt efter dina önskemål. Det ingår kostnadsfritt i din försäkring, så välkommen att kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se. 

Nadja Forsman, chefsjurist på HELP 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Kan arbetsgivaren tvinga mig att arbeta från kontoret och vad händer om jag vägrar?

Hej,

Min arbetsgivare säger att jag måste arbeta från kontoret trots att det är fullt möjligt för mig att arbeta hemifrån. Råden enligt Folkhälsomyndigheten går helt emot vad arbetsgivaren begär att jag ska göra och jag är dessutom rädd för att smittas av Corona om jag arbetar från kontoret. Kan arbetsgivaren tvinga mig att arbeta från kontoret och vad händer om jag vägrar?

 

Hanna Magnusson svarar: Arbetsgivaren är den som leder och fördelar arbetet och som därmed också har rätt att göra bedömningen om ditt arbete går att utföra hemifrån eller ej. Arbetsgivaren är å andra sidan också ansvarig för arbetsmiljön och behöver så långt det är möjligt vidta åtgärder för att du ska kunna arbeta på kontoret med så lite risk för att bli smittad som möjligt. Rådet jag vill ge dig är att ta ett snack med arbetsgivaren och höra dig för kring skälen till varför du inte kan arbeta hemifrån samt om ni kan komma överens om en kompromiss. Kanske kan du arbeta på kontoret en dag i veckan eller ha regelbundna digitala avstämningar? Ofta brukar det gå att hitta en lösning.

Om arbetsgivaren insisterar på att du måste arbeta från kontoret, men du vägrar att inställa dig så är det frågan om en arbetsvägran. Generellt sett kan en arbetsvägran (som inträffar vid upprepade tillfällen) leda till att arbetsgivaren har saklig grund för att säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl. Frågan blir om arbetsgivaren i detta fall av arbetsvägran har saklig grund att säga upp dig om du undviker att inställa sig till arbetsplatsen. Ett fall som detta har inte prövats rättsligt ännu så det går inte att med säkerhet uttala sig om rättsläget. Vår bedömning är dock att förutsatt att arbetsgivaren inte har sakliga skäl till att arbetet måste utföra på arbetsplatsen, så kan du som anställd låta bli att inställa dig på arbetsplatsen utan att arbetsgivaren har saklig grund för att säga upp dig. Det blir väldigt svårt att ifrågasätta en arbetsagares agerande som helt är i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och där det dessutom finns stor risk att smittas på arbetsplatsen. Vidare är det viktigt att påpeka att så länge du står till förfogande att utföra ditt arbete hemifrån så är det ju inte heller fråga om en total arbetsvägran utan endast en vägran att utföra arbetsuppgiferna från kontoret. Värt att nämna i sammanhanget är också att arbetsgivaren har en lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren och i den ingår att inte utsätta arbetstagaren för onödiga risker.

 

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Vad är mitt medlemsnummer?

Är du medlem i Säljarnas behöver du använda ditt medlemsnummer för att komma åt vissa av våra funktioner.

Ditt medlemsnummer är ditt personnummer i formatet ÅÅMMDDXXXX

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Borttagande av förmåner utan förhandling?
Fråga:

Hej! Skulle vilja veta vad som gäller vid borttagande av förmåner. Till exempel har vi i många år haft tidningarna Fri Köpenskap och ICA nyheter. För något år sedan togs den ena bort och nu försvinner den andra. En annan sak som KAN kom att hända. Vi har tjänstebilar idag. Vi får välja ganska fritt upp till ett tak. Rykten säger att kommande avtal ger oss möjlighet att välja t.ex. Skoda Octavia, Opel Astra o Ford Focus. För oss blir det då en sänkning av bilvärde vilket betyder lägre förmån vilket betyder lägre pension och lägre sjukpenninggrundande inkomst? Kan företaget bestämma sådant utan att förhandla? Man kan ju betrakta detta som en lönesänkning. Får företaget genomföra sådant utan vidare? Möjlighet att ha NOLL-bil finns men det gäller då att man har en bil till i familjen vilket jag inte har.

Svar:

Din fråga rör rätt till avtalade anställningsförmåner. De förmåner du nämner kan ses som en del av lönevillkoren som också föranleder (i vart fall beträffande fria tidningar - borde föranleda) förmånsbeskattning. Arbetsgivaren kan inte ensidigt ta bort eller ändra villkoren, det följer av vanlig avtalsrätt. Reservationen ang tidningarna gäller om varje anställd får tidningen hemma eller om det finns ett ex till för alla o envar på arbetsplatsen typ att de finns \"på fikabordet\" varje dag. I det senare fallet kan det ses som en arbetsledningsfråga och då skulle nog tidningarna kunna tas bort direkt. Dessutom bör ev ändringar förhandlas inom ramen för MBL och bolaget kan anses ha primärförhandlingsskyldighet beträffande ev. ändringar och ev. bakomliggande behov för dessa.

 

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Hur får man använda företagets mobil?
Fråga:

Jag har vid anställningen fått ett muntligt ok att använda företagets mobiltelefon även för privata samtal. Nu vill företaget dra alla samtal som inte är gjorda under arbetstid. Kan jag motsäga mig det?

Svar:

Det är en bevisfråga i vilken utsträckning en anställd får ringa rena privatsamtal, den anställde har bevisbördan. Arbetsgivaren kan dock inte dra beloppet från den anställdes lön utan medgivande med hänsyn till lagen om arbetsgivares rätt till kvittning. Det kan bli skattekonsekvenser med ett sådant avtal, men det är en annan historia.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Jag har fått en erinran, vad gör jag?
Fråga:

Om min VD vill lämna en erinran till mig, som jag inte tycker att det finns saklig grund för, måste jag då skriva på? De påstår att jag inte har besökt någon kund. Det har delgivits dem via telefon, men de vill inte tala om vem det är, så jag kan inte försvara mig mot anklagelsen. Jag tror mig veta att det kommer från företaget internt. Har mina aningar varför.
Fråga 1. Räcker det att jag mottagit erinran?
Fråga 2. Bör de inte tala om vem som ligger bakom?

Svar:

När du tar emot en erinran är det självklart att arbetsgivaren måste »tala ur skägget«, alltså klart ange vad man lägger dig till last. Med din underskrift har du endast bekräftat mottagandet av handlingen. Om du har en annan åsikt än arbetsgivaren är det tillrådligt att du skriftligen dokumenterar detta.

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Kan bilen sättas in som apportegendom?
Fråga:

Om jag ska bilda ett säljbolag (AB) får jag då sätta en bil som apportegendom. Bilen är ju trots allt det huvudsakliga arbetsverktyget i min framtida firma.

Svar:

Enligt aktiebolagslagen kan i princip varje slag av egendom som kan redovisas som tillgång i bolagets balansräkning komma till användning som apportegendom. Det ska dock vara fråga om egendom som bedöms vara användbar i bolagets rörelse och har en påtaglig betydelse för bolagets verksamhet. Bilen borde därför i ditt fall kunna tillskjutas som apportegendom.

 

Får du rätt ersättning - Ladda ner vår snabbguide Bil i tjänsten

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Kan jag få tjänstledigt för att starta eget?
Fråga:

Jag är säljare och har varit anställd hos min nuvarande arbetsgivare i ett år. Har ev. planer på att starta egen verksamhet och undrar om man kan beviljas tjänstledighet för detta.

Svar:

Om du har varit anställd hos din arbetsgivare under de senaste sex månaderna eller i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren har du rätt till tjänstledighet under sex månader. Ledigheten får dock inte innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Ansökan måste göras minst tre månader innan ledigheten påbörjas.Arbetsgivaren ska senast inom en månad efter anmälan underrätta dig om sitt beslut. Du uppfyller således de grundvillkor som uppställts.

 

Ladda ner vår guide Semester och ledighet

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej
Tack för din röst
Visa fler frågor