Vilket dagavdrag gäller vid tjänstledighet?

Fråga:

Jag jobbar som mediesäljare med lön i både fast och rörlig del. Jag har dels en grundlön som jag får oavsett utfall varje månad. Klarar jag budget (100%) får jag en mållön som är högre än grundlönen. Utöver mållönen får jag extra provision på allt jag säljer som motsvarar mer än 100% av min budget.

Jag tog i december månad tjänstledigt för att åka till Thailand i tio dagar. Jag förväntade mig att avdraget för tjänstledigheten skulle grunda sig på grundlönen/21. Men det som hände var att arbetsgivaren grundade dagsavdraget på en snittlön från mina totala utbetalningar de senaste fem åren. Det dagliga avdraget för tjänstledigheten blev således betydligt högre än jag räknat med eftersom jag ofta uppfyllt budget och fått min mållön eller mer utbetald. Känns som man i det här faller blir straffad för att man varit duktigt och överlevererad tidigare månader. Är detta ok? De grundar även avdrag för sjukfrånvaro på samma vis!

Svar:

Avdraget ska baseras på grundlönen och eventuellt på de rörliga lönedelar som inte är hänförliga till dina förmedlingsorder, det vill säga sådana order som kommer in till företaget utan din direkta medverkan.