Vilken uppsägningstid gäller?

Fråga:

Jag arbetar som säljare. Min arbetsgivare och jag ska sluta ett nytt anställningsavtal. I det försöker man avtala om 3 månaders uppsägningstid. Inget kollektivavtal finns och jag har varit anställd i 1,5 år. Kan man göra detta?

Svar:

För anställningsavtal som har träffats efter 1 januari 1997 gäller nya regler för uppsägningstider. Dessa kopplas enbart till anställningstiden och inte som tidigare även till åldern. Då lagen bara ger dig rätt till en månads uppsägningstid från arbetsgivarens sida kan det vara värdefullt att exempelvis avtala om tre månaders uppsägningstid.

Observera att du enligt lagen själv bara behöver iaktta en månads uppsägningstid. Men inget hindrar dig från att komma överens om exempelvis 2-3 uppsägningsmånader med arbetsgivaren.