Vilka frågor driver förbundet?

Säljarnas främsta mål är att flytta fram säljarnas och marknadsförarnas positioner i samhället. Vi jobbar för att förbättra säljares och marknadsförares arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi arbetar också för att främja jämställdhet. Många av våra medlemmar kör bil i tjänsten, därför är även trafik- och tjänstebilsfrågor viktiga för oss.