Vilka försäkringar kan jag teckna genom förbundet?

För att ge trygghet och ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall erbjuder vi våra medlemmar och deras familjer flera förmånliga gruppförsäkringar. Försäkringarna gäller dygnet runt oavsett om du är på jobbet eller hemma. Vi erbjuder även försäkringar till medlemmar som är egna företagare och en billig och bra försäkring för resor i tjänsten.