Vilka avdrag blir det på provisionen vid vård av barn?

Fråga:

Jag har en fast månadslön på 15.000 kronor + provision. Hur ska min arbetsgivare räkna ut avdraget på min lön om jag är hemma för vård av sjukt barn en dag? Jag får min provisionslön utbetald samma månad som den faktureras.

Jag ska vara föräldraledig i tre månader, januari-mars. Är jag berättigad till provision under min föräldraledighet på försäljning som sker innan men faktureras under pappaledigheten?

Svar:

Löneavdrag under föräldraledigheten görs dels på direktorderprovisionen, det vill säga provision på order som utan förmedling av säljaren (»automatiskt«) kommer in till företaget under ledigheten, dels på den fasta lönen. Förmedlingsprovision hör ju per definition till arbete som utförts när arbetstagaren varit i tjänst. Säljare som enbart har sin lön i förmedlingsprovision bör alltså inte få något avdrag alls på provisionen. På den fasta lönen görs för varje dag avdrag med 1/21- del av månadslönen om ledigheten är max 5 dagar och vid längre ledighet är avdraget månadslönen x 12/365.

Under ledigheten får arbetstagaren ersättning från försäkringskassan. Om denna ersättning är högre än avdraget kan det verka som om arbetstagaren får en överkompensation. Man bör då tänka på att en inkomstförlust kan uppstå senare eftersom distriktet inte bearbetas på samma sätt under ledigheten. Det blir en »uppförsbacke« vid återgången om inte »grytan hållits kokande«.

I kollektivavtalen för tjänstemän finns ofta avtalat om viss ersättning från arbetsgivaren, så kallad föräldralön, beroende på anställningstid med mera.