Vad ska jag tänka på innan jag skriver på ett anställningsavtal?

Se till att få alla villkor i din anställning skriftligt reglerade. På så sätt kan många tvister undvikas. Säljare har ofta komplicerade avtal med bland annat invecklade provisionslönesystem.

Se upp för konkurrensklausuler som begränsar din möjlighet att jobba med konkurrerade verksamhet efter anställningens slut.

Det finns många fallgropar i ett anställningsavtal. Om du är medlem i Säljarnas kan du be våra jurister granska ditt avtal innan du skriver på. Vi har också bra standardavtal och olika checklistor som du kan ha stor nytta av.

Guide: Vad säger anställningsavtalet?