Vad krävs för att jag ska få ersättning från inkomstförsäkringen?

För att kunna utnyttja inkomstförsäkringen måste du måste har rätt till ersättning från en a-kassa. Du måste också, utan uppehåll, ha varit medlem i Säljarnas samt ha omfattats av inkomstförsäkringen i minst 12 månader omedelbart före arbetslöshetens inträde. Hit räknas även tid som medlem i annat förbund med inkomstförsäkring, förutsatt att det inte varit något glapp mellan medlemskapen. Under kvalificeringstiden får du inte ha varit arbetslös.

Inkomstförsäkringen gäller inte om du har sagt upp dig själv eller förlorat ditt arbete på grund av otillbörligt uppförande.

Läs mer om fack och a-kassa i "Säljarens guide till a-kassa och fackförbund"