Vad kan vara personliga skäl för uppsägning?

En arbetstagare som inte fullgör sina skyldigheter enligt anställningsavtalet kan sägas upp av personliga skäl. Det kan handla om olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro, ordervägran, underprestation, oförmåga till samarbete med mera. Det är viktigt att bedömningen inte grundar sig på en enskild händelse utan på en slutsats om arbetstagarens lämplighet. Skälen för uppsägningen måste vara objektivt godtagbara. Det innebär att de måste vara relevanta för anställningen.

Guide: Har du rörlig lön? Här är 5 saker du måste ha koll på