Vad innebär ett varsel?

Fråga:

Vad innebär varsel och när använder en arbetsgivare det? Hur lång uppsägningstid har man om man är 58 år och har jobbat sedan oktober 2006 och är registrerad i FORA? Tack för svar!

Svar:

Varsel ska ske till Länsarbetsnämnden om arbetsgivaren planerar driftsinskränkning som berör ett visst antal arbetstagare.

Enligt anställningsskyddslagen paragraf 30 skall arbetsgivare som avser säga upp någon på grund av personliga skäl varsla dennes fackförening innan uppsägning får ske (facket har möjlighet att begära överläggning därom).

Är det fråga om en tillsvidareanställning ger lagen dig rätt till två månaders uppsägningstid.