Vad gör vi när vi inte får provisionen utbetald?

Fråga:

Hur ska jag agera mot min arbetsgivare, som inte betalar ut vare sig min eller mina kollegors provision enligt de anställningsavtal som råder? Inte heller får vi tillgång till någon försäljningsstatistik. Vi får istället gå på vår egen uppskattning om hur mycket som sålts.

Jag och mina kollegor arbetar som KAM i ett stort internationellt företag i IT-sektorn. Vi har ett upplägg som säger fast lön plus 20 procents provision vid uppnådd budget, 30 procent över budget. De senaste tre månaderna har inte provision betalats ut med hänvisning till omorganisation. Vad göra? Provisionen är en del av min lön, en del som jag räknar med att uppnå helt eller delvis.

Svar:

Det verkar stå helt klart att din arbetsgivare har gjort sig skyldig till avtalsbrott eftersom han utan giltig anledning vägrar utbetala förfallen provision. Hur hårt ni ska driva detta i nuläget är naturligtvis upp till er själva. Fortfarande består ju avtalsförhållandet er emellan. Men mitt råd är ändock att ni bör påpeka det allvarliga i att pengarna ännu inte är utbetalda, och att ni kommer att vidta andra åtgärder om inte så sker snarast.