Vad gäller vid efterprovision?

Fråga:

Vad gäller vid efterprovision om jag säger upp mig? Jag jobbar som insamlingsombud via telefon och har provision. Jag har byggt upp en mycket långsiktig kundrelation genom att stödja månadsvis 6-12 månader i sträck. Vad händer med efterprovisionen då jag sagt upp mig? Jag tycker att jag har rätt till den provisionen eftersom jag själv har intjänat detta. Men min arbetsgivare säger att provisionen upphör 90 dagar efter uppsägningen.

Svar:

Först ska vi försöka reda ut begreppen. Efterprovision enligt lagen är order som kommer in till företaget efter det att avtalet upphört. Denna rätt gäller inte för anställda säljare, däremot för handelsagenter. Vidare sägs som förutsättning att dessa order ska ha tillkommit huvudsakligen genom agentens tidigare arbete. Däremot ska alla order som inkommit till din arbetsgivare till och med sista anställningsdagen krediteras dig.

Arbetsgivaren kan således inte ensidigt, i samband med uppsägningen, sätta någon tidsgräns för att få ut av framtida provision, om dessa order inkommit under avtalstiden.