Vad får jag när jag är föräldraledig?

Fråga:

När jag anställdes sa min arbetsgivare att man följer arbetsmarknadsavtal för sjuk- och föräldrarledighetsavdrag utan att närmare specificera vilka. Företaget är verksamt inom IT-sektorn och alla anställda är tjänstemän med bra lönenivåer.

Min lön baseras på min försäljning men jag har en garantilön på 90 procent på årsbasis. Nu ska jag vara pappaledig och undrar:

1. Jag förväntade mig att arbetsgivaren skulle täcka upp mellanskillnaden mellan det jag får av försäkringskassan och 80 procent av min lön. Så tycker inte min arbetsgivare. Vad är rätt utifrån vad som sades när jag anställdes? Hur vanligt är det att arbetsgivaren gör detta?

2. Om inte, hur ska avdraget göras. Ska det baseras på min normallön (dvs lön vid 100 procents försäljning) eller på min garantilön (90 procent på årsbasis)?

Svar:

Din arbetsgivare är inte skyldig att ersätta dig för någon slags mellanskillnad Om ni däremot vid anställningens början kommit överens om något sådant är det en annan sak. Viktigt är då att ha fått det skriftligt dokumenterat.

Vad gäller frågan om normallönen (100 %) eller garantilönen ska utgöra avdragsunderlag, är svaret den faktiska lön som du erhåller, således fast lön och provision sammantaget. Jag förutsätter dock att du under frånvaron krediteras den provision/bonus som du innan ledigheten upparbetat.

Guide: Föräldraledig med rörlig lön - hur funkar det?