Vad betyder att resa mot kostnad?

Fråga:

Vill veta mer vad som gäller vid traktamente. Finns det något som heter att resa mot "kostnad" i stället för traktamente?

Svar:

Det finns något som heter "resa på räkning" och det innebär att din arbetsgivare direkt betalar alla kostnader som uppstår.Du måste styrka alla utgifter med kvitton. En konsekvens av det blir att du får en kostförmån.För den ska du förmånsbeskattas.