Vad är rimlig traktamentsersättning?

Fråga:

Jag ska snart börja en anställning som säljare på ett stort industriföretag. Där tillämpar man tydligen Skatteverkets regler. Kan man kräva mer och vad gäller för resor utan övernattning?

Svar:

För att kunna få göra skattefria avdrag för fördyrade levnadsomkostnader krävs att man övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten, det vill säga minst fem mil från tjänstestället eller bostaden.

För ett helt dygn får du göra avdrag med 220 kronor. Avresedagen med avfärd efter klockan 12.00 liksom hemresedagen med ankomst före klockan 19.00 är avdraget 110 kronor.

Utöver dessa skattefria ersättningar är det inte ovanligt att man förhandlingsvägen kan få skattepliktiga ersättningar motsvarande dessa belopp. Eftersom man inte kan få göra några skatteavdrag för endagsförrättningar är det likaså en förhandlingsfråga om hur detta ska ersättas, exempelvis med lönetillägg, rikskuponger eller dylikt.