Vad är förskottssemester?

Fråga:

Hur fungerar förskottssemester? Hur skall "återbetalningen" ske? Är det ett avtal eller upp till arbetsgivaren?

Svar:

Om du har fått förskottssemester, det vill säga utbetald semesterlön utan att du har hunnit tjänat in denna (ganska vanligt nu för tiden, men inte lagstadgat som en skyldighet för arbetsgivaren) gäller följande: Har du varit anställd längre än fem år får arbetsgivaren inte avräkna det utbetalda förskottet. Samma sak gäller om man inom denna tidsperiod sägs upp på grund av arbetsbrist (företagsekonomiska problem) eller haft rätt att kunna bryta anställningen på grund av att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter samt om man på grund av sjukdom måste lämna anställningen. Har man således fått förskottssemester måste arbetsgivaren följa dessa regler.