Vad är en framtidsfullmakt och vad har jag för nytta av den?

Hej! Sedan 2017 kan du i förväg bestämma vem som ska sköta dina angelägenheter om du av någon anledning inte kan göra det själv. Du kan redan nu bestämma vad som ska hända sen, helt enkelt.

Vi kan alla råka ut för t ex sjukdom som gör att vi inte kan sköta våra ekonomiska och personliga åtaganden. Därför kan det vara klokt att redan nu utse någon du litar på till att bli ditt ombud om det skulle inträffa. Det gör du med hjälp av en framtidsfullmakt där du också kan ange om fullmakten gäller alla dina angelägenheter, eller bara vissa. En framtidsfullmakt måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltig; den ska vara skriftlig, daterad och bevittnad av två vittnen. Vittnena ska förstå att det gäller en framtidsfullmakt och båda ska vara samtidigt närvarande när du skriver under eller intygar din underskrift. 

Fullmakten börjar gälla när du "varaktigt och i huvudsak" inte längre kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller. Det är fullmaktshavaren, den du har utsett till ditt ombud, som bedömer när detta är ett faktum och fullmakten ska träda i kraft.Det finns ingen offentlig tillsyn av framtidsfullmakter, däremot kan du utse en person som granskar vad fullmaktshavaren gör, vilket i så fall ska framgå av fullmakten. Granskaren kan kräva redovisning från fullmaktshavaren och kan också återkalla fullmakten. 

Du kan själv återkalla en framtidsfullmakt genom att återta eller förstöra den. Det förutsätter dock att du har tillräcklig rättshandlingsförmåga, alltså att du är vid sina sinnens fulla bruk.

Ovanstående ger dig en översikt av de viktigaste aspekterna men det kan finnas mer att ta ställning till. Har du en Juristförsäkring via ditt medlemskap i Säljarnas kan du vända dig till oss på HELP så upprättar vi en framtidsfullmakt efter dina önskemål. Det ingår kostnadsfritt i din försäkring, så välkommen att kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se. 

Nadja Forsman, chefsjurist på HELP