Ska jag säga upp mig?

Fråga:

Vi är ett litet företag med tio anställda och kommer inom en snar framtid att gå ihop med ett lite större företag och jag tror att mitt arbete som säljare kommer att försvinna. Vad gäller om man blir uppsagd (arbetsbrist etc) vid sammanslagning mellan två företag? Ska man vänta tills man blir uppsagd eller ska man säga upp sig innan?

Svar:

Du ska vänta på att arbetsgivaren säger upp dig. Om du säger upp dig själv kan det betraktas som självförvållad arbetslöshet och om du söker ersättning från a-kassan kan du drabbas av två månaders karens mot i normalfallet en vecka.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller att uppsägningen ska vara sakligt grundad och turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd eller så kallad avtalsturlista ska gälla.