Ska inte grundlönen höjas?

Fråga:

Jag har idag en fast lön + provision på sålda produkter. Den fasta lönen är 19500:-+ 2% på såld produkt, vilket brukar ge ca 6000:- månaden. Jag har varit anställd i snart 11 år och det jag undrar över är om inte den fasta lönen ska höjas någon gång under alla dessa år?

Svar:

Självklart borde du haft löneökning på den fasta lönen. Om du inte har kollektivavtal borde ni haft årliga lönerevisionssamtal om lönesättning där ni, om ni kommit överens, höjt lönen. Har ni haft kollektivavtal så borde lönen i vart fall höjts med ett minimitillägg på den fasta lönen, annars med en procentpott som fördelas genomsnittligt på arbetstagarna.