Ska det vara sociala avgifter på drivmedelsförmånen?

Fråga:

Hur är det med "drivmedelsförmånen" till tjänstebil, ska det verkligen vara sociala avgifter på detta?

Svar:

Ja, det ska vara sociala avgifter/arbetsgivaravgifter på drivmedelsförmånen. Men bara på marknadsvärdet (100 procent) och inte på de 120 procent som är inkomstskattepliktiga.