Semestertillägg inkluderad i provisionen

Fråga:

Jag är fastighetsmäklare och min lön baseras endast på provision. I mitt anställningsavtal står det att semestertillägg är inkluderat i min provisionslön. Min fråga är om man får göra så, alltså i princip avtala bort semestertillägget?

Svar:

En viktig frågeställning är om du betraktas som kontrollerad eller okontrollerad arbetstagare. Om du tillhör den första gruppen har arbetsgivaren gjort fel om han inte kan styrka att du i realiteten fått viss andel av provisionssatsen som semestergottgörelse. Semesterlagens 26§ reglerar detta och säger att semesterlön ska betalas ut i samband med semestern. Arbetsdomstolen har i mål (AD 1989 nr 68) utförligt redogjort för detta.