Påtvingad semester

Fråga:

Jag har nyligen påbörjat en anställning där ett av kraven var att jag var tvungen att ta ut semester under tre veckor på sommaren då företaget har stängt. Ett fullt förståeligt krav. Ett par veckor före jul bestämde ägaren att vi var tvungna att ta ut 4 av 5 lediga dagar då han ville stänga igen. Detta krav fanns inte med i anställningsavtalet. Är detta ok?

Svar:

Så kan inte arbetsgivaren göra. Om inte arbetsgivaren kommer överens med arbetstagaren om hur semester ska förläggas (exempelvis genom anställningsavtal) så ska semesterledighets förläggning som bestäms ensidigt av arbetsgivaren meddelas två månader innan den eventuella ledigheten. Detta strider mot semesterlagen och kan leda till skadeståndsskyldighet.