Omplacering till nytt företag

Fråga:

Hej, Jag är idag anställd på mitt nuvarande företag och har arbetat där snart i 7 år. De vill nu att alla chefer ska vara anställda i moderbolaget stället för det nuvarande bolaget. Jag är nu den sista som ska in i moderbolaget. Arbetsgivaren och jag är överens om att få ha med mig mina anställningsår på detta företaget till det nya. Därför behöver jag veta vad en rätt formulering ska vara i det nya avtalet för att det ska gälla vid ev. konkurs alt. att företaget skulle bli uppköpt. Behöver svar snarast!

Svar:

Hej,
Ni kan skriva att TN äger rätt att tillgodoräkna sig sin tidigare anställning hos (bolagets namn). Mer komplicerat är det inte (följer egentligen redan av 3 § anställningsskyddslagen).