När måste man betala förmånsvärde?

Fråga:

Hejsan om man knappt kör några privata mil, måste man betala förmånsvärde ändå? Jag jobbar hemifrån.

Svar:

Förmånsvärdet (fasta) grundar sig på möjligheten att nyttja bilen privat. Man kan avtala med arbetsgivaren att bilen ej får utnyttjas privat. Om den anställde har tillgång till egen bil i familjen så blir det inget förmånsvärde men kan utnyttjas upp till 100 mil/år mot viss ersättning till arbetsgivaren, så kallad bruksbil.