När måste arbetsgivaren varsla vid uppsägning?

Fråga:

Ska man bli varslad innan en uppsägning sker och i så fall hur lång tid innan?

Svar:

Om en arbetsgivare avser att säga upp en anställd på grund av personliga skäl är han skyldig att varsla den anställde minst två veckor innan och rör det sig om ett avskedande ska det ske en vecka innan.
Om den anställde är fackligt ansluten gäller samma varseltider gentemot facket.

Om arbetsgivaren avser att säga upp en anställd på grund av arbetsbrist ska denne påkalla MBL-förhandling med den fackliga organisationen innan uppsägningen verkställs. Det brukar ske cirka två - tre veckor innan uppsägningen träder i kraft. MBL-förhandlingen ska då ha avslutats.