Måste jag vara tillgänglig under uppsägningstiden?

Fråga:

Jag har sagt upp mig efter fem år och fått jobb hos en konkurrent. Min gamla arbetsgivare ställer kravet att jag ska vara tillgänglig åtta timmar per dag i två månader i hemmet innan de släpper mig.

Svar:

Din arbetsgivare har under uppsägningstiden mer eller mindre satt dig i karantän. Det innebär att anställningen består fram till och med sista anställningsdagen. Frågan är vad för slags support han önskar från dig? Naturligtvis ska du kunna vara tillgänglig telefonledes om arbetsgivaren önskar få hjälp med vissa arbetsuppgifter. Men du ska därför inte under hela tiden behöva vistas i hemmet. Det måste vara rimliga krav som ställs och de får inte uppfattas som trakasserier.