Måste jag vara med på konferensen?

Fråga:

Jag arbetar som säljare och fick nyligen veta att vi ska ha en konferens fredag-lördag. Jag pratade med min chef att jag har förhinder denna lördag. men han svarade att den är obligatorisk. Kan han beordra mig att vara med på lördagen? Får man ersättning för den dagen?

Svar:

Kick off, resor och liknande är ibland frivilliga och ibland beordrade. Arbetsgivaren kan ha egna regler allmänna för arbetsplatsen eller enskilda överenskommelser. Men ofta saknas regler.

För säljare ingår ofta konferenser i arbetsuppgifterna, liksom mässor. Om särskild övertidsersättning gäller i det dagliga arbete ska sådan betalas även under konferensen.

Oftast har resande säljare med okontrollerad arbetstid avtalat bort rätten till övertid mot kompensation lönemässigt och/eller längre semester. Vissa företag ger ändå kompensation för helgarbete, antingen genom strikt tillämpning av övertidsreglerna, genom kompledigt timme mot timme eller någon hemsnickrad modell typ »mässarvode«.

Ofta är det bättre även ur arbetsgivarens synvinkel att ge en öronmärkt ersättning, kanske indexuppräknad, i stället för en generell höjning av lönen. Minnet är kort och ersättningsfrågan behöver då inte dryftas inför kommande konferenser.