Måste jag uppge sjukdom?

Fråga:

Jag är sjukskriven, men vill inte uppge för arbetsgivaren vilken sjukdom jag har. Måste jag det?

Svar:

Enligt 8 § Lagen om sjuklön (1991:1047) behöver inte läkarintyget innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren har.