Måste jag själv stå för självrisken?

Fråga:

Är det ok att arbetsgivaren kräver att tjänstebilsinnehavaren själv ska stå för en del av självrisken vid eget vållande av skada? Borde inte detta vara det vi får betala förmånsskatt för?

Svar:

Om du eller arbetsgivaren ska stå för hela eller del av självrisken är en förhandlingsfråga. Om tjänstebilsinnehavaren förorsakar skadan genom eget vållande och har varit vårdslös ska denne normalt själv stå för självrisken. Eftersom kostnaden för självrisken inte ingår i bilförmånsvärdet kan man inte heller reducera detta med premien. I övriga situationer ska du som regel inte behöva ha några kostnader för självrisken.