Måste jag gå direkt?

Fråga:

Jag har sagt upp mig med tre månaders uppsägningstid eftersom jag ska starta eget i samma bransch. Min arbetsgivare tycker vi ska gå skilda vägar med en gång. Han vill inte att jag tar kontakt med kunderna i nuvarande läge. Har jag inte rätt till lön under uppsägningstiden?

Svar:

Du har rätt till lön enligt avtalet men du kan i så fall inte under samma tid börja din verksamhet i konkurrens med arbetsgivaren. Om en arbetstagare korrekt säger upp sig med avtalsenlig uppsägningstid har han givetvis rätt att vara kvar sin återstående anställningstid.

Om arbetsgivaren inte låter arbetstagaren vara i tjänst på grund av risk för intressekonflikt måste han likafullt betala avtalsenlig lön. Arbetstagaren är i gengäld skyldig att vara strikt lojal och stå till arbetsgivarens förfogande, i hemmet eller med andra arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren kan i stället för att hålla arbetstagaren i karantän välja att befria honom/henne från hela eller delar av uppsägningstiden om arbetstagaren kan undvara lönen och börja hos annan arbetsgivare eller starta eget. Många tvister uppstår dock på grund av att parterna missförstår varandra.

Skriv ett avtal eller bekräfta åtminstone skriftligen vad ni kommit överens om: hur länge arbetsskyldigheten varar och när anställningen upphör - och därmed lojalitetsbanden.