Måste jag flytta under uppsägningstiden?

Fråga:

Jag har nyligen blivit uppsagd från min anställning, men ska arbeta kvar i företaget under uppsägningstiden. Nu vill min arbetsgivare att jag ska arbeta på en av våra filialer, på en annan ort, långt hemifrån. Jag vill inte flytta eftersom jag då inte har någon chans att söka nytt jobb på min hemort. Vilka regler gäller?

Svar:

Enligt lagen om anställningsskydd, § 14 får inte en uppsagd arbetstagare förflyttas till annan ort under uppsägningstiden om arbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete skulle "icke obetydligt försämras".

Under uppsägningstiden har du också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.