Lämplig lönenivå?

Fråga:

Hej! Efter att ha jobbat 14-år hos min arbetsgivare, känns det som om jag och mina kollegor har \"halkat efter\" i löneutvecklingen. Därför undrar jag inför stundande förhandlingar vad som kan vara en relevant lön. Min omsättning är cirka 100mkr/år. Jag planerar mitt arbete och mina aktiviteter själv. Ansvarar för lokal prissättning, avtalsförhandlingar, logistikfrågor, genomför lokala utbildningar, verkstadsträffar och mindre mässor m.m. Lönen ligger idag på cirka 35 000 kr samt en kontorsersättning på 1 000 kr/månad. Det finns ett \"tufft\" bonusavtal som i snitt givit 15tkr/år de sista fem åren. Jag är missnöjd, bör jag vara det? Tilläggas kan att arbetet förändrats en hel del, när jag anställdes låg min lön på 22 500 kr och omsättningen var 16mkr/år. Då räckte det med 40tim arbetsvecka, idag ligger det mellan 50-55tim/vecka för att hinna med...

Svar:

Vi är nu på gång att genomföra en färsk löneenkät. Löneökning 2010 kan väntas bli 2-3 % generellt.

Statistiska centralbyrån har nuförtiden bra statistik om du går in på deras hemsida. Säljarnas statistik brukar stämma rätt bra med unionens och svensk Näringslivs motsvarande.
 
I summorna ligger förmån av fri bil och provision som är av permanent slag. Merparten har tjäsntepension så om du saknar sådan måste lönen givetvis justeras i motsvarande grad.
 
Bäst ”träffpunkt” är givetvis att fråga säljare i konkurrerande företag eller närliggande branscher.