Kan vi slippa förmånsbeskattning av tjänstebilen?

Fråga:

Min flickvän och jag arbetar som säljare och har var sin tjänstebil som vi blir förmånsbeskattade för. Min flickvän använder sin bil väldigt mycket i tjänsten, men kör bara cirka 20 mil privat varje månad. Detta gör ju att de privata milen blir väldigt dyra med ett förmånsvärde på 4 000 kronor per månad. Detta ger en privat milkostnad på 100 kronor per mil vid 50 procents skatt. Trots det så vägrar företaget att låta bilen vara enbart arbetsbil. Tilläggas kan att hon har sitt kontor hemma och utgår från hemmet varje dag till sina kundbesök. Har företaget rätt att kräva detta av sina anställda och i så fall kan man göra några skatteavdrag för denna kostnad?

Svar:

För att kunna få en tjänstebil att betraktas som en bruksbil och därigenom kunna undgå förmånsbeskattning krävs dels att man under ett kalenderår inte kör mer än 100 mil privat, dels att den inte får nyttjas privat mer än tio gånger. Dock skulle din flickvän i deklarationen kunna yrka på jämkning av bilförmånsvärdet eftersom bilen huvudsakligen används i tjänsten och att den privata körsträckan varit mycket begränsad i förhållande till den totala körsträckan. Jämkning kan då enligt RSV ske till lägst 15 100 kronor.