Kan semesterlönen avtalas bort?

Fråga:

Jag har i mitt avtal inskrivet att semesterlönen endast utgår från min fasta grundlön, och att semesterlönen ingår i min provision. När jag anställdes sa de att min provision var 5 procent. Jag undrar om mina arbetsgivare har rätt att avtala bort min semesterlön enligt ovan.

Svar:

Din arbetsgivare har gjort fel. Enligt 26§ semesterlagen ska semesterlönen utbetalas i samband med semestern. Arbetsgivaren får alltså inte betala ut semesterlönen successivt tillsammans med lönen utan samband med semestern. Ett avtal om att semesterlönen ska ingå i provisionen är ogiltigt och kan leda till skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har i mål (AD 1989 nr 68) utförligt redogjort för detta.