Kan jag sägas upp under sjukdom?

Fråga:

På grund av arbetsbrist kommer mitt företag att säga upp ett antal medarbetare. Jag själv är sedan ett halvår tilbaka sjukskriven och räknar med att inte kunna komma åter förrän tidigast om tre till fyra månader.

Svar:

Det finns inte något hinder att säga upp en anställd som är sjukskriven, om saklig grund i övrigt föreligger. Man är då vare sig i någon bättre eller sämre situation än övriga kollegor. Däremot får inte uppsägning ske på grund av sjukdom, förutsatt att den anställde rimligen kan antas återvinna sin hälsa. Här kommer ju även arbetsgivarens ansvar för rehabilitering in i bilden.