Kan jag förkorta uppsägningstiden med semester?

Fråga:

Kan jag förkorta min uppsägningstid med hjälp av outtagna semesterdagar. Jag har 13 dagar kvar och min uppsägningstid är 3 månader.

Svar:

Uppsägningstiden förkortas inte enbart för att man lägger ut resterande semesterdagar under denna. Ett sätt kan däremot vara att du och din arbetsgivare kommer överens om att förkorta uppsägningstiden samtidigt som du får ut resterande innestående semesterdagar i form av semesterersättning, som utbetalas i anslutning till att anställningen upphör, dock senast 30 dagar därefter.