Kan jag få tjänstledigt för att starta eget?

Fråga:

Jag är säljare och har varit anställd hos min nuvarande arbetsgivare i ett år. Har ev. planer på att starta egen verksamhet och undrar om man kan beviljas tjänstledighet för detta.

Svar:

Om du har varit anställd hos din arbetsgivare under de senaste sex månaderna eller i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren har du rätt till tjänstledighet under sex månader. Ledigheten får dock inte innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Ansökan måste göras minst tre månader innan ledigheten påbörjas.Arbetsgivaren ska senast inom en månad efter anmälan underrätta dig om sitt beslut. Du uppfyller således de grundvillkor som uppställts.

 

Ladda ner vår guide Semester och ledighet