Kan jag få jämkning för utrustning?

Fråga:

Jag undrar om man kan reducera förmånsvärdet på tjänstebilen då man som i mitt fall kör omkring med en hel del utrustning: skyltmaterial, lysrör, parasoll med mera. Även baksätet är belamrat med saker som ligger kvar i bilen efter arbetstidens slut,. Jag kör cirka 4 000 mil i tjänsten.

Svar:

En förutsättning för att kunna få jämkning i detta fall är att utrustningen är tung och/eller kräver stort utrymme. Det ska dessutom vara förenat med stora svårigheter att lasta ur utrustningen när bilen ska användas privat. Vilket förmånsvärde som ska åsättas bedöms i varje enskilt fall, men det torde – om villkoren är uppfyllda – kunna jämkas med åtminstone 25 procent.