Kan jag bli uppsagd om jag inte klarar mina arbetsuppgifter?

Fråga:

Jag jobbar som säljare och är i behov av att köra lastbil i mitt arbete. På grund av sjukdom får jag inte köra lastbil på fem år. Min arbetsgivere hävdar att det inte finns något annat jobb för mig på grund av jag inte kan köra lastbil, det finns lagersysslor som jag skulle kunna arbeta med, anser jag, Har jobbat i tio år i företaget. Kan jag ställas på bar backe?

Svar:

Din arbetsgivare kan ha saklig grund för att säga upp dig om du inte kan utföra de arbetsuppgifter du har anställts för. Men arbetsgivaren har också omplaceringsskyldighet enligt anställningsskyddslagens 7§. andra stycket.

En förutsättning är att omplaceringen kan ske utan att någon annan arbetstagare behöver friställas. I praktiken innebär det att man måste undersöka om det finns några vakanta tjänster inom företaget. Dessutom krävs att du uppfyller de kvalifikationer som ställs på den tänkta tjänsten.