Kan jag beordras övertid utan betalning?

Fråga:

Min arbetsgivare beordrade övertid utöver ordinarie arbetstid. Detta för att slutföra ett extra arbete. Jag erhöll inte någon ersättning eller övrig kompensation för detta. I mitt anställningsavtal från 1990 har jag ej rätt till övertidsersättning. Gjorde arbetsgivaren rätt? Hur många timmar kan han i så fall beordra detta/år?

Svar:

Säljare har normalt inte rätt till övertidsersättning eftersom man har okontrollerbar arbetstid. Om man beordras till speciella uppgifter under icke normal arbetstid bör man dock komma fram till antingen extra dagar eller kontant ersättning som kompensation. Jag tänker då bl.a på mässor, konferenser. utbildning etc. Totala antalet tillåtna övertidstimmar enligt arbetstidslagen är 200 per år.