Kan jag behålla tjänstebilen?

Fråga:

Jag har haft min tjänstebil i cirka ett år och den har gått 2 600 mil. Nu har jag fått en annan tjänst i företaget och behöver inte bilen i tjänsten längre. Kan jag köpa loss bilen? Jag är nöjd med den och kan tänka mig ha kvar den trots att jag inte kan ha den genom jobbet. Går det? Är det förmånligt? Vilka regler gäller?

Svar:

Frågan är vilket lägsta pris du kan betala utan att det uppkommer några skattekonsekvenser. För att undvika förmånsbeskattning måste köpet nämligen ske till marknadspris, dvs till det på orten gällande priset och till det belopp som bolaget skulle ha erhållit vid försäljning av bilen till utomstående.

Vidare kan man få vägledning av de inköps-/prognoslistor som motorbranschens företrädare tar fram. Även ett värderingsintyg från en auktoriserad återförsäljare kan vara ett bra hjälpmedel för att undvika förmånsbeskattning. Understiger köpeskillingen nämligen detta marknadsmässiga värde kan Du komma att beskattas för mellanskillnaden som en löneförmån, samtidigt som arbetsgivaren får betala sociala avgifter.