Kan jag begära provision på all försäljning?

Fråga:

Jag är 40 år och arbetar som säljare inom elindustrin med en grundlön 28.000 kronor per månad och resultatbaserad bonus på cirka 50.000 kronor per år. Överväger att arbeta mer provisionsbaserat men på bekostnad av en lägre grundlön.

Är det korrekt att jag då som provisionssäljare har rätt att begära provision på all försäljning inom mitt distrikt utan avseende på min egen försäljningsinsats i respektive affär? Enligt en bekant har en motsvarande fråga blivit ett rättsfall, eventuellt prejudicerande.

Svar:

Det är helt upp till parterna att reglera detta, oavsett hur fördelningen mellan fast och rörlig lön varit. Vi rekommenderar däremot att säljaren får provision på all försäljning inom området/distriktet, både förmedlings- och direktorder. § 9 i Handelsagenturlagen reglerar detta.