Kan de anställa en ny säljare när de sagt upp mig?

Fråga:

Jag blev uppsagd från min tjänst som bilsäljare på grund av arbetsbrist? Jag hörde redan efter uppsägningen ett rykte att de försökte rekrytera säljare från konkurrenterna och jag kan konstatera att de i dag har anställt en ny säljare. Får man göra så? Jag tycker inte att man kan påvisa att mina säljresultat var dåliga då min anställning var för kort och det fanns inte heller några uttalade krav att jag skulle uppnå vissa mål under uppstartåret.

Svar:

Du hade inte rätt till återanställning när du sades upp (det krävs 12 månaders anställningstid) varför nyanställningen inte verkar vara något brott mot återanställningsreglerna.

Om anställningen var på gång redan när du sades upp kan ifrågasättas ifall uppsägningen var sakligt grundad (arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet och däri kan ligga en skyldighet att beakta nyanställningar som ligger nära i tiden).

Det finns dock preskriptionsregler i anställningsskyddslagen som gör att det nog är för sent för dig att ogiltigförklara eller kräva skadestånd (2 veckor resp 4 månader från den skadegörande handlingen).