Kan arbetsgivaren tvinga mig att flytta?

Fråga:

Jag arbetar som säljare sen 1,5 år tillbaka. Senaste halvåret har jag varit sjukskriven. Jag har fortfarande en månad kvar på sjukskrivningen. En fredag kväll ringer min närmaste chef och säger att jag måste flytta från Stockholm så fort som möjligt annars får jag sparken. 40% av våra kunder finns i Stockholm. De anser att jag ska fortsätta arbeta med kunder i Stockholm men ha basen på annan ort och bo på hotell i Stockholm.

Får de sparka mig för att jag inte vill flytta? Kan de hävda arbetsbrist när 40% av kundunderlaget finns i Stockholm?

Svar:

Förändringarna som din arbetsgivare vill göra är så betydande att han inte ensidigt kan genomföra dem. Om parterna inte kommer överens är arbetsgivaren hänvisad till att säga upp anställningsavtalet och då måste han ha en saklig grund. Vid prövningen av saklig grund vid arbetsbrist får man oftast godta arbetsgivarens företagsekonomiska bedömningar.

Det som eventuellt skulle kunna angripas är om det i själva verket rör sig om så kallad fingerad arbetsbrist, det vill säga att arbetsgivaren vill få bort en person. Dock krävs i dessa fall från den anställdes sida en stark bevisning.