Jag har fått en erinran, vad gör jag?

Fråga:

Om min VD vill lämna en erinran till mig, som jag inte tycker att det finns saklig grund för, måste jag då skriva på? De påstår att jag inte har besökt någon kund. Det har delgivits dem via telefon, men de vill inte tala om vem det är, så jag kan inte försvara mig mot anklagelsen. Jag tror mig veta att det kommer från företaget internt. Har mina aningar varför.
Fråga 1. Räcker det att jag mottagit erinran?
Fråga 2. Bör de inte tala om vem som ligger bakom?

Svar:

När du tar emot en erinran är det självklart att arbetsgivaren måste »tala ur skägget«, alltså klart ange vad man lägger dig till last. Med din underskrift har du endast bekräftat mottagandet av handlingen. Om du har en annan åsikt än arbetsgivaren är det tillrådligt att du skriftligen dokumenterar detta.