Jag är tillfälligt anställd. Har jag rätt till semester?

Du har rätt till semester även om du är tillfälligt anställd. Om anställningen är kortare än tre månader kan du och arbetsgivaren komma överens om att någon semester inte ska läggas ut, men då ska du istället ha semesterersättning. Semesterersättningen får inte bakas i lönen.

Guide: Har du rörlig lön? Här är 5 saker du måste ha koll på