Jag är student. Kan jag bli medlem?

Studerar du inom ämnesområdet försäljning eller marknadsföring kan du bli medlem redan under studietiden. Du får då information som du har nytta av på vägen till ett jobb. Som student betalar du ingenting under din studietid.

Läs mer om Säljarnas studentmedlemskap.