Jag använder min tjänstebil privat. Hur mycket ska jag betala i skatt?

Eftersom du använder företagets bil privat så måste du betala skatt för den förmånen. Förmånsvärdet räknas ut enligt en schablon som grundar sig på nybilspriset, prisbasbeloppet och statslåneräntan. På skatteverkets hemsida kan du räkna ut förmånsvärdet på din bil.