Ingår p-böter i förmånsvärdet?

Fråga:

Har tjänstebil och företaget betalar bensinen för mina privatmil. Vad säger "lagen" om kostnader som uppkommer under mina privatmil: p-avgifter, vägtullar m.m.

Svar:

Parkeringsavgifter, väg-, bro- och tullavgifter ingår inte i förmånsvärdet. Det innebär att om du betalar dessa avgifter vid privatkörning har du inte rätt till någon nedsättning eller jämkning av förmånsvärdet. Om din arbetsgivare betalar avgifterna i samband med dina privatresor är det att betrakta som lön.