Hur ska semestertillägget beräknas?

Fråga:

Jag har en fast lön och en provisionsdel. Provisionsdelen utbetalas i form av en procentsats på det jag sålt under ett halvår. I januari får jag med andra ord min provision för perioden juli-dec. Min fråga är hur min semesterersättning ska beräknas. Är det 5,4 % på min fasta lön eller 5,4 % på min fasta lön + genomsnittlig provision under året?

Svar:

Av vad jag förstått tillämpar ni kollektivavtalsregler på ditt företag. Då gäller följande: Den fasta lönen utgår oförändrad under semesterledigheten (betald ledighet). Därtill utbetalas i samband med eller efter semestern ett så kallat semestertillägg som utgör 0,8% för varje betald semesterdag.

Har man ex. 28 semesterdagar/år och 20.000 kr i månadslön uppgår semestertillägget till 4.480 kronor.

Beträffande provisionen är semestertillägget för varje betald semesterdag 0,5% av den totala provision som utbetalats under intjänandeåret, normalt april-mars. Med en provisionsinkomst på 25.000 kronor och 28 semesterdagar är man således berättigad att få ett semestertillägg på 3.500 kronor.

Det belopp på 5,4% som du anger är semesterersättning för varje betald semesterdag som inte har tagits ut och som normalt utbetalas vid anställningens upphörande.